Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Dodatek osłonowy

NIE AKTUALNE

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje, od 01.01.2024 r., w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.
    • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

    • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje. (złotówka za złotówkę)

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

    • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*

    • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*

    • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*

    • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi które zostało podane i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie do odebrania osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczucinie

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy w nieprzekraczalnym terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany na wniosku o przyznanie dodatku osłonowego

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 roku:

• osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczucinie
• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)

• poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 7

33-230 Szczucin

 

Uwaga !!! Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego formularza wniosku o dodatek osłonowy zostanie niezwłocznie udostępniony do pobrania


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 307 30 48  wew.101 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek-piątek 7.00 do 15.00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny