Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Wymagane dokumenty

Osoba, rodzina, która chce się ubiegać o pomoc powinna przedłożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczucinie następujące dokumenty:
1. Podanie
2. Dowód osobisty.
3. Numery PESEL wszystkich członków rodziny.
4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:

  •   zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
  •   dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury, renty,
  •   dokument potwierdzający wysokość pobieranego zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
  •   oświadczenie o wynagrodzeniu za pracę dorywczą,
  •   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
  •   dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych świadczeń rodzinnych,
  •   dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów z innych źródeł niż w/w.

5. Decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu za osobę bezrobotną oraz wezwanie o terminie kolejnego zgłoszenia.
6. Zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok podatkowy.
8. W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu- oświadczenie
o dochodach z działalności.
9. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
10. Oświadczenie o stanie majątkowym (składane raz w roku lub przez nowych wnioskodawców).
11. Oświadczenie, w przypadku gdy świadczenia pieniężne będą przekazywane na konto w banku.
12. Inne dokumenty zależne od sytuacji indywidualnej osoby zgłaszającej się po pomoc.

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Podczas wywiadu ustala się dane osób zobowiązanych do alimentacji w celu rozeznania możliwości pomocy rodzinie pozostającej w trudnej sytuacji życiowej.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny