Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Asystent rodziny

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną z problemami wychowawczymi jak również pomaga przezwyciężać problemy dnia codziennego. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie rozwiązywała napotykane problemy.

Zadania asystenta rodziny określ art.15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (z późniejszymi zmianami) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Należy do nich udzielanie rodzinom pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny: opracowywany jest szczegółowy plan pracy mający na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu rodziny. Asystent rodziny spotyka się z rodzina w ich miejscu zamieszkania bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę. Warunkiem współpracy jest zgoda rodziny oraz chęć rodziny do poczynienia zmian.

Wśród zadań asystenta zapisano też wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie ich członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Wspierają dzieci, szczególnie poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin asystent podejmuje działania interwencyjne i zaradcze.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny