Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

na 2024 rok

Nazwa zadania: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2024.

 • Dofinansowanie: 43 044,00 zł.

 • Całkowita wartość zadania: 43 044.00 zł. Finansowanie z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 • oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

 3. załatwianiu spraw urzędowych,

 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,e. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 5. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (jednak usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

Nazwa zadania: Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych na lata 2024-2028.

 

Gmina Szczucin realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 176 653 zł.

 

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Szczucin w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku osobom pozbawionym w związku z realizacją przez naszą gminę wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie gorącego posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym a w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej,

 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym.

 Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania w roku 2024 szacuje się na kwotę 595 000,00 zł.

 

 

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny